Daitsches Raisch vun 1933 bis 1945

Vun Wikipedia
Hubs uff: Nawigadzion, Nochgugge

Daitsches Raisch vun 1933 bis 1945 - In de Zaait vunn 1933 bis 1945 war de Adolf Hitler an de Macht un hat de zwedde Weltkriesch begonne.

Inlaidung[schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

"Gäbbd mär när zwelf Joa un Iia wärrn die Weld nimmi wirraärkänne!" hodda gsaad - un es hod geschdimmd: noo zwelf Joa waa alles in Drimma! Daitschlond waa ausradiad, zärfedzd un värbrannd unna Milliarde Tonne vun Bombe, niedärgemachd vunde zwää schdärgsde Armee vun däm Globus: vunde maderiälle Iwwalejehaid vun de USA un vunde pärsonelle Iwwamachd Russlonds. Wail än gonzes Volk äm greesewahnsinnische Fiera gfolschd is vun ääm Verbräsche ins negschde un wail känna mea uf die ghead hod, die gewaand hän - sulong, bis daßse nimmi hän waane känne, waildaßse im KZ waare orra hiegerischd worre sin. Wail än gonzes Volk sisch än Dreck um soi birgalisch Fraihaidsräschde gscheerd hod, wail känna mea de Muud khabd hod, dänne als schdärgere Reschdrigdzione endgejezudrede un än griminälles Reschiem doohie zu drehde, wos hieghead häd: in graad die KZs, die wuus fär soi Geeschnär ingerischd hod.

Webpeidsch[schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Commons Commons: Daitsches Raisch vun 1933 bis 1945 — Waitere Mulitimediadataie zum Artikel