C++

Vun Wikipedia

C++ is ä hejari objektorientierti Brogrammierschbrooch, wo ab 1979 vum Bjarne Stroustrup ([ˈbjɑːnə ˈsdʁʌʊ̯ˀsdʁɔb][1]) fir die Firma AT&T Bell Laboratories entwikkelt worre is. C++ is ä Art A.waidarung vun da Brogrammierschbrooch C, awwa is nedd voll abwärtskompatibel unn somidd ned als ä raini A.waidarung zu séhjè. 'S bsunnarä an C++ is, dass ma änasaids wie bei C effizient unn nɔ̃h an da Maschine programmariere konn, annersaids awa ah hoch.abschdraggd objègdoriendierd unn laida a ä bissl weniga effizient programmiere konn.

Anwendung (Fär was brauch ma'ss?)[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Grad weil se so effizient sinn benutz ma C unn C++ als Brogrammierschbrooche fir Betriebssyschdeme. Bai Betriebssyschdeme is es bsunnasch wichtig, dass ma nVorlach:Oh an da Maschin programmiere konn, wails ja schließlich die Ufgaab vum Betriebssyschdem is die Maschin zu vawalde. Am näähschde an die Maschin kummt ma mit Assembla, allerdings is des schwer lesbar unn kenn Schdigg widdaverwendbar, wail ma Assembla fir jede Prozessorarschideggdur nai schraiwe muss.

Baischbiel fär ä Brogramm, wu in C++ gschriwwä is[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Hier sehd'a de Kwälldègschd vunnämm Brogramm des wemmas laafe lossd "In de Palz geht de Parra midd de Paif in die Käsch!" in der Konsol ausgäwwä duud.

#include <iostream>
#include <ostream>

int main()
{
   std::cout << "In de Palz geht de Parra midd de Paif in die Käsch!" << std::endl;
   return 0;
}

Erklärung färs Programm:[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

In da ärschde und zwedde Zeil wärre erschdmo mim Präprozessorbefehl #include sogenannte Hädda midd ins Boot geholt (bildlich gschbroche!). In dänne Hädda sinn Funktione unn Wariable drinn definiert. Die konn ma nachdäm ma sä ins Boot gholt hodd verwänne.

In da Zail 4 wädd dann die Haabtfunktion main definiert. Jedes Programm muss so ääni hawwe, weil die Haabtfunktion is quasi die Oigangsdiir vum Programm is, wo zuerschd "uff gemacht" wäʳdd, wenns Brogramm laafd. Was in da Haabtfunktion bassiert is zwische de gschweifdä Klammare definiert.

Ärschdemo wäʳdd des Objekt cout ausm Namensraum std mit dem Operator << die Zeichekett "In de Palz geht de Parra midd de Paif in die Käsch!" üwagäwwe unn õschließend noch die Variable endl ah ausm Nanmensraum std üwwagäwwe. Des Objekt cout schraibd die Zeichekett dann uff die Konsol unn macht wegem 'endl' nochn Zaileumbruch hinnedrõ. Am End vun da Haabtfunktion wädd noch n Wert 0 zrigg gäwwe. Damit wädds Programm beendet, weil die Haaptfunktion zum End gekomme is. Dursch dänn Rückgabewert weeß des Betriebssüsdäm ob des Brogramm regulär oda wege äm Fehla zum End gekummä is. 0 heeßd alles war gut.

Wo de Nɔ̃me herkummt[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Erfunne wodd de Nõme vom Rick Mascitti, unn is s ärschd mo 1983 uffgedaachd. Der Nõme entstand aus da Kombinatsion vun der Vorgängaschbrooch mim Erhehungsoperator "++", wo nomalaweis den Wert vun da Variable erheet. Des sull druff õspiele, dass C++ ä besseres C is. De Erfinda von C++, Bjarne Stroustrup selbsch hodd die Schbrooch erschd ä mo nach dääm bennant was es is: "C with Classes"[2], also iwwasetzt: C mit Klasse

Ebbes im Indanedd iwwa C++[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

Nachwaise[Schaffe | Om Gwelltegschd schaffe]

  1. Bjarne Stroustrup spricht seinen Namen [1] (WAV; 532 kB)
  2. When was C++ invented? (englisch) – FAQ-Eintrag bei AT&T Labs Research; Stand: 4. Juli 2011