Kunschd

Vun Wikipedia
Kunschd

Mid Kunschd määnt mer im allgemeine all die Sache, die rauskumme, wann en Mensch ebbes macht, was net allää irschnd ä Funkzjon hawwe soll. Kunschd is somid imma des Ergebnis vumme kreadive Brozess unn somid än Deel vun de Kuldur vun de Mensche.

Des, was am End vun dem Brozess rauskummt, nennd mer Kunschdwerk odder aa Kunsschdick. In de moderne Zeide isses awwer aa vorgekumme, dass de Brozess selwer des Kunschwerk ist. Un die Leid, wu Kunschd mache, die nennd mer Kinschdler.

Commons Commons: Art — Waitere Mulitimediadataie zum Artikel