Zum Inhalt springen

Normalhehenull

Vun Wikipedia

Normalhehenull (NHN) is di Bezugsfläsch fä Hehe iwwerm Meeresschbiggl in Deitschlånd. Di Hehe werre in Meder iwwer Normalhehenull, m. i. NHN, ågewwe. 1992 hawwe di Vermessungsverwaldunge vun de Bunneslänner beschlosse, 1993 des Deitsche Haubthehenetz oizufierhe, wu sisch uf NHN bezieht. Des hot des Normalnull (NN) abgeleeßt, wu ma seit 1879 verwendt hot. Beim Normalnull ware di Fehler, wu durschs Schwerefeld vun da Erd endschdehe, net beriggsischdischt. Selle Fehler schbiele iwwerm Ozean bragdisch kää Roll. Iwwerm Feschdlånd sinn-s e paa Zendimeder bis Dezimeder Unnerschied. In de åirobeeische Hochgebirge meschts bis zu ugfähr zwee Meder aus.

Wie des Normalnull (NN), wu ma in da Bunnesrebubligg vorher verwendt hot, bezieht sisch aa des Normalhehenull (NHN) uff de middlare Meeresschbiggl vun da Nordsee un is iwwer de Amschderdamer Pegel definiert. Da Bezugspunkt fä Deitschland is an da Neie Sånggd-Alexander-Käisch in Wallenhorst, Landkreis Osnabrück, Niedersachse, feschdgelegt. In da DDR hot ma s Hehenull (HN) verwendt, wu sisch uff de middlare Meeresschbiggl vun da Osdsee bezoore hot un iwwer de Kronstädter Pegel bei Sånggd Pedersburg (Rußland) definerdt waa. Hehenull (HN) liggt ugfähr verzäh Zendimeder hehscher wie Normalnull (NN).