Schorle

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Do ghert n Schorle noi

N Schorle is ä G'misch als Gedränk, normalerwais Woi un Schprudel. Fir Lait, die kän Algohol verdrache dun, un fär Kinner werd maischd n Saft g'numme, Abbel- oder Oroschesaft als Baischbiel. G'mischt werd äns zu äns. Zuerscht kummt des Sprudel noi, wail ma jo net de Woi verwässre will sonnern des Schprudel besser mache will.

Ogrischt werd de Schorle in nem Dubbeglas, maischt als Schobbe. Ma kann nen noch maacher odder fettisch verlonge, de Machere hot mehr Schprudl und de Fette hot mer Woi.

Ä bsonerie Variant vum Woi-Schorle iss „de Abgschbritzde“. Denn gebts ausschließlisch im Schobbe oder in Dubbegläser. Und do werd's Wasser zum Woi gschitt unn net äns zu äns gemischt, sondern ugfähr äns zu zehne. Also: Uff denne fascht volle Schobbe Woi kummt ähn Fingerbraid hoch sauer Sprudel druff. De Abgschbritzde werd gern beim Woischdand uff Woifeschde vawend, weil der billischa is wie en normale Woi-Schorle. Woi gibds in de Palz nämlisch genuch, Schprudel mussma kaafe!