Schdaanbruch

Vun Wikipedia
A Schdaanbruch in Owwabaia

A Schdaanbruch isch a Ort wu ma Schdaane vun de Bersch hole dud. Normalerweis dud ma a Schdaanbruch iwwer Dage bedreibe, awwer manschmal dud ma aach in de Bersch nai grabe, um de Schdaane zu hole.

In de Nordpalz sinn viile Schdaanbriche, awwer wal de Schdaane vun China un Indie billischer sinn, dud ma de Schdaane maischt impordiire.