Vorlach:Lösche

Vun Wikipedia
Die Said hot oiner zum Lesche vorgschlage.

Wonn den Bauschdää vawende duschd, mugschd a ä B’grindung d’zu schraiwe.
A wondas nedd bassd, de Bauschdää konschd nedd efach widda wegnemme. Wonn was d’geesche hoschd, schraib doi Grind bidde do uff unn mach baide Disgussion midd. Wonn noch 3 Monad kennä Oiwend uffde Leschdiskussion uffgschriwwe hodd, wead die Said g’leschd odda ins Aschiv gschowe.

B’grindung: {{{1}}}